• Google+
  • YouTube

Bảng Giá Kim Cương Tự Nhiên Tháng 3/2019THÔNG THÁI KHI CHỌN KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA


Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu – Giá và chính sách thu đổi đến 98% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .

Kích cỡ (ly)Thông số (Color/Clarity/Cut)Giá tốt
3 ly 6F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*7,245,000
4 ly 5F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*19,228,000
5 ly 4F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*57,408,000
6 ly 3F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*173,604,000
6 ly 8E/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*318,182,000
7 ly 2F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*344,195,000
8 ly 1F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*623,001,000
9 lyE/VS2/Ex*/Kiểm định GIA*1,349,939,000

GIÁ KIM CƯƠNG 3 LY 6 KIỂM ĐỊNH GIA – GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D11,983,0009,637,0009,200,0008,395,0008,004,000
E11,546,0009,200,0008,740,0008,004,0007,613,000
F11,109,0008,740,0008,303,0007,613,0007,245,000
G10,304,0008,257,0007,820,0007,130,0006,854,000
H9,890,0007,820,0007,337,0006,670,0006,440,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA – GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D18,538,00017,710,00016,882,00015,778,00015,042,000
E17,710,00016,882,00016,054,00015,042,00014,306,000
F16,882,00016,054,00015,226,00014,306,00013,570,000
G15,939,00014,973,00014,168,00013,363,00012,489,000
H15,042,00014,168,00013,271,00012,374,00011,500,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA – GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D32,246,00027,255,00024,173,00023,161,00022,379,000
E26,289,00024,173,00021,850,00021,597,00020,792,000
F23,322,00021,850,00020,309,00020,010,00019,228,000
G21,850,00020,585,00019,320,00018,998,00018,009,000
H19,596,00019,320,00018,331,00018,009,00017,020,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA – GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D104,489,00087,193,00078,545,00070,955,00065,527,000
E80,592,00074,451,00070,610,00066,884,00060,099,000
F73,186,00068,080,00066,631,00064,170,00057,408,000
G65,044,00061,709,00060,030,00057,408,00053,337,000
H57,868,00055,315,00053,406,00051,980,00049,266,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA – GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D360,985,000296,033,000258,566,000221,076,000193,591,000
E280,508,000258,566,000236,072,000198,605,000183,609,000
F245,019,000236,072,000211,094,000186,093,000173,604,000Tags: , ,

Comments Are Closed

TOP ↑